ВИПУСК 71

                             

ЗМІСТ

Один із безсмертних : Володимир Львович Симиренко

 5

Гриник І.В., Кондратенко П.В. Інновації у вирощуванні та сертифікації саджанців плодових і ягідних культур

 8

Селекція та сортовивчення

 

Трохимчук А.І., Денисюк О.Ф. Продуктивність інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Західного Лісостепу України

… 13

Болдижева Л.Д. Селекція на отримання літніх імунних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.)

… 21

Павлюк В.В., Ковальчук Н.С. Фенофази та продуктивність ранніх сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) української та зарубіжної селекції

… 25

Постоленко Є.П. Вплив особливостей сорту і погодних умов вирощування на формування якості плодів кизилу (Cornus mals. L.)

… 31

Гибало В.М., Тихий Т.І. Сорти калини звичайної (Viburnum opulus L.) Інституту помології ім. Л.П.Симиренка в Лісостепу України

… 37

Кіщак О.А., Кіщак Ю.П. Перспективи використання підщеп кісточкових плодових культур серії KRYMSK® у промислових насадженнях України

… 43

Ерёмин Г.В., Васюта С.А. Новые клоновые подвои для интенсивных насаждений косточковых культур

… 51

Плодове розсадництво, агротехніка, захист рослин, агрохімія

 

Кривошапка В.А. Сорто-підщепні комбінування вишні (Cerasus vulgaris Mill.) в розсаднику

… 59

Русін О.О., Грицай О.В. Фітосанітарний стан маточних насаджень клонових підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від щільності садіння у правобережному Лісостепу України

… 71

Кондратенко П.В., Бондаренко П.Г. Тенденції у створенні новітніх конструкцій насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) у світі та Україні

… 75

Фільов В.В. Регульоване отримання пізніх урожаїв суниці (Fragaria ananassa Duch.) на Сумщині при вирощуванні у відкритому грунті

… 79

Шевчук і.в., Дрозда В.Ф.  Контроль чисельності і шкідливості чорного сливового пильщика (Hoplocampa minuta Christ.) за допомогою клейових пасток як елемент органічного вирощування сливи (Prunus domestica L.)

… 88

Нагорна Л.В. Оцінка стійкості елітних форм і сортів черешні (Cerasus avium Moench.) до хвороб

… 97

Зберігання плодів і ягід

 

Шевчук Л.М., Бабенко С.М., Денисюк О.Ф. Зміна щільності м'якоті плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) при зберіганні в охолодженому плодосховищі

…103

Ходаківська Ю.Б., Матвієнко М.В. Біохімічний склад і органолептична оцінка плодів перспективних сортів та елітних форм груші (Pirus communis L.) в умовах північної частини Лісостепу України

…108

Шевчук Л.М., Бабенко С.М. Природні втрати маси плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) під час зберігання

…113

Войток Т.І. Добір перспективних сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.), придатних для швидкого заморожування

…118

Фізіологія, мікробіологія, морозостійкість, вірусологія, економіка

 

Патика Т.І., Дудіна Т.А., Патика М.В. Особливості розвитку та функціонування мікробних угруповань в агроценозах плодових і ягідних насаджень

…123

Кривошапка В.А., Бублик М.О., Китаєв О.І., Груша В.В. Кліматичні зміни та ризики при вирощуванні плодових і ягідних культур в умовах північної частини Лісостепу України

…130

Василенко В.І. Оцінка фізіологічного стану дерев елітних форм вишні в період посухи

…139

Таранухо М.П., Ковалишина Ю.М. Відбір здорових рослин смородини чорної (Ribes nigrum L.) для створення фонду безвірусних клонів

…146

Вінцковська Ю.Ю., Груша В.В., Китаєв О.І. Вплив біостимулятора Атонік Плюс на функціональний стан листкового апарату яблуні (Malus domestica Borkh.)

…152

Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.В, Натальчук Т.А., Запольський Я.С. Мікроклональне розмноження малини (Rubus ideaeus)

…159

Яремко Н.О., Китаєв О.І. Морозостійкість кореневої системи відсадків фундука (Corylus maxima Mill) при штучному створенні низьких температур

…167

Сало І.А. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на ринку плодів і ягід в Україні

…174

Костюк Л.А., Мамалига І.І. Економічна ефективність виробництва плодів і ягід у сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання

…180


  << Назад