Фітосанітарний стан маточних насаджень клонових підщеп яблуні залежно від  щільності садіння

УДК 634.1.03/632.03: 632.4:632.7

Фітосанітарний стан маточних насаджень клонових підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від  щільності садіння у правобережному Лісостепу України / Русін О.О., Грицай О.В. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 71-74. Бібліогр.: 7 назв. – укр.

Наведено результати з вивчення інтенсивності ураження збудниками парші та борошнистої роси та заселення попелицею зеленою яблуневою (Aphis pomi Deg.) маточників клонових підщеп яблуні за різної щільності садіння. Найнижчу інтенсивність розвитку хвороб (0,5 бала) відмічено на 54-118 за схеми садіння 0,9 х 0,2 м. Найбільшого пошкодження листю і пагонам підщеп завдала попелиця зелена яблунева у варіанті зі схемою 0,7 х 0,2 м.

Ключові слова: яблуня, маточник, підщепа, схема посадки, хвороба, шкідник.
1 іл.

<< Назад