Перспективи використання підщеп кісточкових плодових культур серії Krymsk® у промислових насадженнях України

УДК  634.2:631.541.1:631.96

Перспективи використання підщеп кісточкових плодових культур серії Krymsk® у промислових насадженнях України / Кіщак О.А.,  Кіщак Ю.П. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 43-50. Бібліогр.: 18 назв. – укр.

За результатами комплексних досліджень в Україні, які понад 30 років проводяться в Інституті садівництва НААН та мережі його наукових установ з клоновими підщепами для кісточкових культур, отриманими на  Кримській дослідно-селекційній станції Північно-Кавказького зонального НДІ садівництва і виноградарства, узагальнено інформацію щодо найбільш популярних з них за кордоном (серія Krymsk®) і визначено  перспективи їх подальшого використання у промислових насадженнях основних зон плодівництва нашої країни.

Ключові слова: підщепи, кісточкові культури, розмноження, приживлюваність, сумісність, сила росту, скороплідність, продуктивність, вихід стандартних саджанців. 

<< Назад