Тенденції у створенні новітніх конструкцій насаджень черешні у світі та Україні 

УДК 631.543.2:634.23(4/9+47)

Тенденції у створенні новітніх конструкцій насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) у світі та Україні / Кондратенко П.В., Бондаренко П.Г. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 75-79. Бібліогр.: 10 назв. – укр.

Розглянуто питання інтенсифікації вирощування черешні з метою скорочення непродуктивного періоду дерев для швидшої окупності початкових капіталовкладень. Показано два основні шляхи вирішення цієї проблеми. Перший полягає у закладанні суперінтенсивних насаджень на карликових підщепах із розміщенням значної частини врожаю у базальній частині однорічних пагонів, другий – у використанні середньорослих підщеп та формуванні більш традиційних веретено- та кущоподібних форм крони. Наведено  порівняльну характеристику названих конструкцій  інтенсивних садів, щоб визначити оптимальні для південного Степу України.

Ключові слова: черешня, підщепа, конструкція насаджень, форма крони, генеративні утворення, скороплідність, урожайність, якість плодів.


<< Назад