Контроль чисельності і шкідливості чорного сливового пильщика за допомогою клейових пасток

УДК 632.93:632:634.22

Контроль чисельності і шкідливості чорного сливового пильщика (Hoplocampa minuta Christ.) за допомогою клейових пасток як елемент органічного вирощування сливи (Prunus domestica L.) / Шевчук І.В., Дрозда В.Ф. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 88-96. Бібліогр.: 5 назв. – укр.

Висвітлено результати дослідження із захисту насаджень сливи від чорного сливового пильщика за допомогою клейових пасток білого кольору у правобережній частині західного Лісостепу. Проаналізовано багаторічну (2008-2013) сезонну динаміку льоту і різні типи заселення садів імаго в залежності від абіотичних чинників. Розміщення  5, 6 і 7 пасток на дерево, що забезпечує елімінацію імаго за сезон відповідно 206,0, 92,5 і 129,5 екз. на пастку і технічну ефективність 86,8; 94,7 і 96,1%, виявилося високоефективним проти фітофага при типовому порівняно з високим заселенням агрофітоценозу сливи. Запропонований спосіб дозволяє надійно захистити плоди від атаки шкідника при вирощуванні досліджуваної культури в умовах органічного садівництва.

Ключові слова: чорний сливовий пильщик, білі клейові пастки, технічна ефективність, пошкодження плодів, органічне садівництво, шкідливість фітофага, спосіб захисту.
3 табл., 4 іл.

<< Назад