Вплив біостимулятора атонік плюс на функціональний стан листкового апарату яблуні

УДК 634.11:631.86:537.85:628.9.03:581.132.1

Вплив біостимулятора атонік плюс на функціональний стан листкового апарату яблуні (Malus domestica Borkh.)  / Вінцковська Ю.Ю., Груша В.В., Китаєв О.І. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 152-159. Бібліогр.: 13 назв. – укр.

Наведено результати дослідження функціонування листкового апарату дерев яблуні. Визначення їх функціонального стану проводили за допомогою приладу «Флоратест» шляхом визначення індукційних змін флуоресценції хлорофілу листків. Доведено позитивну дію препарату Атонік Плюс за параметрами, що характеризують потенційну фотосинтетичну ефективність і продуктивність дерев. Встановлено досить високу адаптивність їх листового апарату до змін  умов освітлення за показниками  індукції флуоресценції хлорофілу (ІФХ) Fp1 і Fp2  в листі. За показником плато KpL в сорту Шафран краснокутський вірусної інфекції не виявлено.

Ключові слова: яблуня, біопрепарат Атонік Плюс, флуоресценція хлорофілу, фотосинтетична активність, адаптивність, листковий апарат.
2 табл., 1 іл.

<< Назад