Оцінка фізіологічного стану дерев елітних форм вишні у період посухи

УДК 612.6.052.27:634.23:634.112

Оцінка фізіологічного стану дерев елітних форм вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у період посухи / Василенко В.І. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 139-146. Бібліогр.: 4 назв. – укр.

Наведено результати дослідження впливу посухи на фізіологічний стан елітних форм вишні. При вивченні водно-фізичних властивостей дерев визначали за допомогою польового та лабораторного методів оводненість, водоутримувальну здатність, водний дефіцит, відновлення тургору, жаростійкість і електропровідність. Виділено гібриди 3/2, 3/4 і 3/6, найбільш адаптовані до стресових факторів улітку у правобережній частині західного Лісостепу України. Високою жаростійкістю відзначаються форми 3/2, 3/4 і 3/5. У процесі дослідження електропровідності виділено гібрид 3/6, з найвищою і стабільною посухостійкістю, який рекомендовано для проведення селекційних робіт.

Ключові слова: вишня, елітні форми, посухо- та жаростійкість, електропровідність, фізіологічний стан.
3 табл., 2 іл.


<< Назад