Добір перспективних сортів вишні, придатних для швидкого заморожування

УДК 631.576: 634.23: 631.569

Добір перспективних сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.), придатних для швидкого заморожування / Войток Т.І. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 118-122. Бібліогр.: 9 назв. – укр.

Представлено результати досліджень по зберіганню плодів вишні сортів Радість, Подбєльская (Гріот Подбєльскій) та Ксенія у замороженому стані протягом шести місяців. Визначали вміст вітаміну С у свіжих і дефростованих плодах, а також втрати ними соку під час розморожування та проводили їх загальну дегустаційну оцінку. Встановлено залежність між втратами дефростованими плодами соку та вмістом вітаміну С в них. За комплексом основних показників якості було виділено сорти, плоди яких придатні для швидкого заморожування.

Ключові слова: плоди вишні, період зберігання, дефростація, втрати соку, вітамін С, загальна дегустаційна оцінка.
1 табл., 2 іл.


<< Назад