Мікроклональне розмноження малини

УДК 632.38:634.2

Мікроклональне розмноження малини (Rubus idaeus L.) / Медведєва Т.В., Тряпіцина Н.В., Натальчук Т.А.,  Запольський Я.С. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 159-167. Бібліогр.: 8 назв. – укр.

Досліджено індивідуальні особливості отримання асептичної культури трьох сортів малини (Саня, Персея і Феномен). Підібрано живильні середовища для проліферації та вкорінення експлантів в культурі in vitro та способи їх адаптації до умов ex vitro. Доведено, що ефективність культивування мікропагонів малини обумовлена генетичними особливостями сорту.

Ключові слова: Rubus idaeus L., малина, in vitro, ex vitro, експланти, мікропагони.
3 табл., 4 іл.


<< Назад