Вплив особливостей сорту і погодних умов вирощування на формування якості плодів кизилу

УДК 634.726:582.894:631

Вплив особливостей сорту і погодних умов вирощування на формування якості плодів кизилу (Cornus mas L.) / Постоленко Є.П. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 31-36. Бібліогр.: 8 назв. – укр.

Представлено результати вивчення впливу особливостей сорту і погодних умов вирощування на формування якості плодів кизилу у Правобережному Лісостепу України. Встановлено, що їх фізичні характеристики залежать не тільки від суми опадів у період вегетації, а й від їх випадання взимку та весною. Серед сортів досліджуваної культури, вирощуваних у названій підзоні Лісостепу, найбільшу середню масу плоду і найкраще відношення її до маси кісточки відмічено в Михайлівського та Лук’янівського.

Ключові слова: кизил, сорт, якість, погодні умови, опади, врожайність.
2 табл.


<< Назад