Морозостійкість кореневої системи відсадків фундука при штучному створенні низьких температур

УДК 634.54:631.573:632.111.6

Морозостійкість кореневої системи відсадків фундука (Corylus maxima Mill.) при штучному створенні низьких температур / Яремко Н.О., Китаєв О.І. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 167-173. Бібліогр.: 10 назв. – укр.

Наведено результати дослідження морозостійкості кореневої системи відсадків 9 сортів фундука, проведеного методом прямого проморожування. Визначали пошкодження тканин коренів за різних температур, а саме: -10,  -12 і -16°С. Було встановлено, що вони неоднаково реагують на дії низьких температур. Найсильнішого пошкодження зазнали більш функціонально активні тканини (кора, камбій). Коренева система відсадків сортів Караманівський, Лозівський булавовидний та Перемога-74 виявилася найбільш стійкою при -10 і -12°С. Температура -16°С була згубною для коренів відсадків усіх досліджуваних сортів.

Ключові слова: фундук, коренева система, відсадки, кора, камбій, деревина, низькі температури, пошкодження.
1 табл., 4 іл.

<< Назад