Особливості розвитку та функціонування мікробних угруповань в агроценозах плодових і ягідних насаджень

УДК 579.26:631.46:574.24

Особливості розвитку та функціонування мікробних угруповань в агроценозах плодових і ягідних насаджень / Патика Т.І., Дудіна Т.А., Патика М.В. // Садівництво. – 2016. – Вип. 71. – С. 123-129. Бібліогр.: 14 назв. – укр.

Наведено результати досліджень особливостей розвитку мікробних угруповань різної етіології, функціонально значущих у насадженнях плодових, ягідних і горіхоплідних культур в різних агроекологічних зонах України. Встановлено рівень патогенної активності домінуючих бактеріальних популяцій роду Pseudomonas ssp. і змішаних мікроміцетних рас Fusarium, Alternaria. Розкриття деталей формування мікробно-рослинної взаємодії не тільки збагачує наукове розуміння біоценозу взагалі, але також створює можливості для розробки ефективних технологій оздоровлення агробіоценозів, утворення підґрунтя для посилення механізмів нівелювання наслідків ураження патогенами та дозволяє проводити їх контроль і комплексні заходи з фітозахисту.

Ключові слова: мікробні угрупування, бактеріальні популяції, мікроміцети, патогенність,фітопатогенні організми, садові агроценози, біотест.
6 іл.<< Назад