Випуск 66

Збірник "Садівництво"
Випуск 66
ЗМІСТ

Патика Т.І., Гриник І.В., Патика М.В., Кошевський І.І., Москалевська Ю.П.  Мікробіологічний метод захисту плодових і ягідних культур від листогризучих комах як фактор стабілізації агроекосистем

Селекція та сортовивчення

Грушева Т.П., Самусь В.А., Влияние сорто-подвойных комбинаций на скороплодность и урожайность колонновидных сортов яблони (Malus domestica Borkh.) в условиях Республики Беларусь

Ярмолич С.А., Козловская З.А., Марудо Г.М. Сравнительная оценка потенциала устойчивости  к парше и скороплодности перспективных гибридов яблони (Malus domestica Borkh.)

Красуля Т.І., Толстолік Л.М. Сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) для пріоритетних напрямків селекції у південному Степу України

Мялик М.Г., Якимович О.А. Новые белорусские сорта груши (Pirus communis L.) для промышленного сортимента

Васеха В.В., Козловская З.А. Создание гибридных популяций яблони (Malus domestica Borkh.) с комплексной устойчивостью к парше и филлостикте

Долгова С.В. Урожайність сортів черешні (Cerasus avium Moench.) селекції ІЗС імені М.Ф.Сидоренка НААН

Дунаєва Л.І. Сорти абрикоса (Аrmeniaca vulgaris Lam.), перспективні для селекції на великоплідність в умовах південного Степу України

Шоферистов Е.П., Запорожченко Е.И. Новые селекционные формы персика (Рrunus persica L. Batsch.) в Никитском ботаническом саду

Павлюк Н.В., Павлюк В.В. Нові, пізньостиглі сорти суниці садової (Fragaria ananassa Duch.)

Ярещенко О.М., Терещенко Я.Ю. Новітні  досягнення в селекції чорної смородини (Ribes nigrum L.) та порічок (Ribes rubrum L.)

Гибало В.М., Тихий Т.І. Господарсько-біологічна оцінка сортів і форм калини звичайної (Viburnum opulus L.)

Плодове розсадництво, агротехніка, захист рослин, агрохімія, зрошування

Гулько Б.І., Вуйцик Н.В. Агробіологічна характеристика саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) різних сорто-підщепних комбінацій  у західному Лісостепу

Кіщак О.А., Омельченко В.В., Барабаш Л.І. Оцінка сорто-підщепних комбінувань сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику

Бабинцева Н.А. Особенности водного режима  у деревьев яблони (Malus domestica Borkh.)  на подвое М. 9 при разных способах обрезки

Соболь В.А., Сухойван О.М. Сорто-підщепні комбінування сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику та в саду

Молчан О.В., Сверчкова Н.В., Коломиец Э.И. Биологические препараты на основе бактерии р. Bacillus для защиты плодово-ягодных и декоративных  культур от болезней

Бондарева Л.М., Плахотник О.С. Дослідження впливу фрезування на чисельність яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa testudinea Klug.) в умовах Лісостепу України

Розова Л.В. Оцінка стійкості проти парші (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), перспективних для вирощування у південному Лісостепу України

Шевчук І.В., Денисюк О.Ф. Топографічний розподіл імаго Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidaе)  у сливовому агроценозі північної частини Лісостепу України

Пилат Т.Г. Эффективность фунгицида раек, КЭ, против клястероспориоза (Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh.) сливы (Рrunus domestica L.)

Нагорна Л.В. Стійкість сортів персика (Рrunus persica L. Batsch.) до хвороб в умовах краплинного зрошення

Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Вплив тривалого вирощування плодових насаджень на гумусовий стан грунтів півдня України

Гречковський Д.І., Денисюк О.Ф. Вплив доз і способів внесення добрив на продуктивність і величину плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах сірого лісового грунту

Нестерова Н.Г. Особливості водного режиму в декоративних деревних рослин у м. Київ

Матвієць О.М. Вплив режиму краплинного зрошування на ріст і розвиток дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі М.9 у Закарпатті

Горбач М.М., Козлова Л.В. Підвищення ефективності мікрозрошення плодових культур на півдні України

Зберігання та переробка плодів і ягід, фізіологія, посухо- та зимостійкість

Гревцова Г.Т., Кубінський М.С. Біохімічний склад плодів зерняткових культур на кизильникових підщепах

Омельченко А.М. Вплив позакореневого підживлення дерев груші (Pirus communis L.) мікроелементами на лежкоздатність плодів

Василенко В.І. Біохімічна оцінка нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.)

Литовченко О.М., Локванець О.В., Литовченко Б.Ю. Розвиток наукових досліджень у плодово-ягідному виноробстві України

Китаєв О.І., Кривошапка В.А. Діагностика функціонального стану плодових рослин методом індукції флуоресценції хлорофілу

Ненько Н.И., Киселева Г.К., Караваева А.В. Физиолого-биохимическая характеристика фотосинтетической деятельности растений яблони (Malus domestica Borkh.) в интенсивных насаждениях различных конструкций

Трохимчук А.І., Макарова Д.Г. Фізіологічна посухостійкість перспективних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах правобережної підзони західного Лісостепу України

Остапенко В.М., Макарова Д.Г., Лушпіган О.П. Стійкість нових сортів малини (Rubus idaeus L.) до зимового висушування

Штирбу А.В. Особенности функциональной активности листьев растений винограда  (Vitis vinifera L.)  в зависимости от условий освещения

Вірусологія, біотехнологія, генетика, екологія, економіка

Таранухо Ю.М., Таранухо М.П. Чутливість сортів малини (Rubus idaeus L.) до Raspbbery yellow blotch virus

Бундук Ю.М., Хомяк В.В., Григорюк І.П., Клюваденко А.А. Особливості мікроклонального розмножування айви МС

Омельченко В.В. Вивчення різних стимуляторів росту для підщеп сливи (Рrunus domestica L.)  у комплексі зеленого живцювання

Маргітай Л.Г. Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Weigela florida (S. et. Z.) A. DC.

Гончарук Ю.Д. Морфологічні особливості генеративних бруньок імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) у передзимовий період

Бублик М.О., Китаєв О. І., Кривошапка В.А., Патика Т.І., Кучер М.Ф., Бабіна Р.Д., Чухіль С.М., Дроник Н.І., Насталенко І.П., Гризодуб С.М., Приймачук Л.С., Шахнович Н.Ф., Толстолік Л.М., Можаєва Л.Л., Мельничук Г.В.  Особливості перезимівлі насаджень плодових та ягідних культур у 2011-2012 рр.

Педоренко І.Ю., Чередніченко А.В., Шаламова О.І., Баланда О.В. Біостимулятори початкових етапів росту і розвитку однорічних квітково-декоративних рослин

Левшунов В.А., Самусь В.А., Козловская З.А. Влияние генетического происхождения сорта на ветвление саженцев яблони (Malus domestica Borkh.) в питомнике

Тряпіцина Н.В., Кисельов Д.О. Оцінка дискримінаційних характеристик різних за походженням IRAP-маркерів для генетичного профілювання геному яблуні (Malus domestica Borkh.)

Высоцкий В.А., Алексеенко Л.В., Баулина Л.В. Влияние спектрального света  и элиситоров на корнеобразование и приживаемость микрорастений земляники (Fragaria ananassa Duch.) на этапах укоренения in vitro и адаптации

Тряпіцина Н.В., Васюта С.О., Дунаєва Л.І. Адитивний ефект впливу віку насаджень і строків дозрівання сортів абрикоса (Рrunus аrmeniaca) на поширення ілар-вірусів

Медведєва Т.В. Використання аквакультури для акліматизації  культивованих in vitro рослин

Шкіндер-Барміна А.М. Залежність урожайності сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) від погодних умов південного Степу України

Сало І.А. Роль вітчизняного ринку в забезпеченні населення плодами

З історії вітчизняного садівництва

Расторгуєв О.Б., Клочко Н.М.  М.Ф. Сидоренко – учений, керівник, талановитий організатор садівництва у південному Степу України

<< Назад