Оцінка дискримінаційних характеристик різних за походженням   IRAP-маркерів для генетичного профілювання геному яблуні

УДК 577.212.3:57.088.2:57.088.3: 634.1

Оцінка дискримінаційних характеристик різних за походженням   IRAP-маркерів для генетичного профілювання геному яблуні (Malus domestica Borkh.) / Тряпіцина Н.В., Кисельов Д.О. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 313-321. - Бібліогр.: 10 назв.- укр.

Оцінено інформативність IRAP-маркерів, отримання яких базується на проведенні полімеразної ланцюгової реакції з праймерами до консервативних ділянок  двох мобільних елементів, які належать до різних субкласів  LTR-вмісних ретротранспозонів.  Доведено високі дискримінаційні можливості маркерних систем із застосуванням ретротранспозонів: соєвого (SIRE-1) та яблуневого (Malus TRIM) для генетичного профілювання геному яблуні.  Виявлено низький рівень кореляції  між  показниками генетичної спорідненості  проаналізованих генотипів яблуні, обчисленими на базі кожної маркерної системи окремо. Для систематизації генетичного  матеріалу яблуні  показано доцільність  консенсусного аналізу з залученням обох маркерних систем.
1 табл., 5 рис.

<< Назад