Вплив тривалого вирощування плодових насаджень на гумусовий стан ґрунтів півдня України

УДК 631.417.2 : 634.1(477.7)

Вплив тривалого вирощування плодових насаджень на гумусовий стан ґрунтів півдня України / Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г.// Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 155-161. - Бібліогр.: 11 назв.- укр.

Наведено результати  вивчення змін вмісту органічної речовини в зональних ґрунтах півдня України у тривалих плодових агроценозах. Доведено, що зміни кількості та запасів гумусу у чорноземному ґрунті обумовлені системою його утримування, строком вирощування насаджень, рівнем внесення добрив.
2 табл.

<< Назад