Новітні досягнення в селекції смородини чорної та порічок

УДК 634.723:631.526.3

Новітні досягнення в селекції смородини чорної (Ribes nigrum L.) та порічок (Ribes rubrum L.) / Ярещенко О.М., Терещенко Я.Ю. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 77-82. - Бібліогр.: 6 назв.- укр.

З метою істотного поліпшення існуючого сортименту на основі традиційних методів селекції створено нові сорти смородини чорної (Галактика і Дебют), а також порічок червоних (Росинка), що відповідають параметрам сучасних ресурсозберігальних технологій вирощування. Наведено їх стислий опис.
3 табл.

<< Назад