Топографічний розподіл імаго Grapholitha funebrana tr. у сливовому агроценозі північної частини Лісостепу України

УДК 1-1:595.78:634.22:551.581.2

Топографічний розподіл імаго Grapholitha funebrana tr. (Lepidoptera: Tortricidae) у сливовому агроценозі північної частини Лісостепу України / Шевчук І.В.,  Денисюк О.Ф. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 131-140. - Бібліогр.: 14 назв.- укр.

На основі результатів багаторічних спостережень (2001-2010 рр.) за сезонною динамікою льоту сливової плодожерки визначено три типи сезонного заселення сливових агроценозів: високий, типовий та низький.  Вивчено також горизонтальну структуру популяції виду мішені. Мінімальну заселеність відмічено в центрі квартальної ділянки сливових насаджень з виловами, в середньому 572±244 імаго/сезон, максимальну - на південній модельній ділянці (1024±259 імаго/сезон). На північній, західній та східній модельних ділянках феромонні пастки відловлювали близько 950±201 імаго/сезон.
2 табл., 4 рис.

<< Назад