Морфологічні особливості генеративних бруньок імунних до парші сортів яблуні у передзимовий період

УДК 634.11:631.526.32:632.9:57.018.3:576.74

Морфологічні особливості генеративних бруньок імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) у передзимовий період / Гончарук Ю.Д. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 282-286. - Бібліогр.: 6 назв.- укр.

Наведено результати вивчення ступеня розвитку генеративних бруньок імунних до парші сортів яблуні, та визначено етап органогенезу перед входом рослин у зиму. Виділено сорти (Флоріна, Ревена, Голд Раш, Фрідом, Імрус і Афродіта) з найбільш стійкою до морозів протягом зимового періоду вегетативною сферою квітки (плодолистики і тичинкові нитки) у різних регіонах вирощування.
1 табл., 1 рис.

<< Назад