Залежність урожайності сортів вишні від погодних умов південного Степу України

УДК 634.1:631.559:634.23/551.515+631.1.02(477.7)

Залежність урожайності сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) від погодних умов південного Степу України / Шкіндер-Барміна А.М. // Садівництво. - 2012. - Вип. 66.- С. 344-350. - Бібліогр.: 5 назв.- укр.

Наведено результати вивчення врожайності сортів вишні та її залежності від погодних умов. Встановлено, що у південному Степу України для формування врожаю досліджуваної культури найбільш важливими є погодні фактори в періоди цвітіння, формування плодів, а також диференціації та проходження органогенезу генеративних бруньок. Найбільш критичними є  умови  періоду цвітіння.
2 табл.

<< Назад