Вплив доз і способів внесення добрив на продуктивність і величину плодів яблуні

УДК 631.8 : 631.96 : 634.11 : 631.445.9

Вплив доз і способів внесення добрив на продуктивність і величину плодів яблуні (Malus domestika Borkh.) в умовах сірого лісового грунту / Гречковський Д.І., Денисюк О.Ф. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 162-167. - Бібліогр.: 5 назв.- укр.

Викладено основні результати досліджень по застосуванню кореневого та позакореневого способів удобрення дерев яблуні сортів Радогость і Аскольда в умовах сірого лісового ґрунту.
5 рис.

<< Назад