М.Ф.Сидоренко – учений, керівник, талановитий організатор садівництва у південному Степу України

УДК 634.1/.7(091)(477.7)

М.Ф.Сидоренко – учений, керівник, талановитий організатор садівництва у південному Степу України / Расторгуєв О.Б.,  Клочко Н.М. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 358-363. - Бібліогр.: 7 назв.- укр.

Представлено спогади про життєвий шлях та науково-організаторську діяльність видатного вченого-садовода М.Ф. Сидоренка.

<< Назад