Вивчення різних стимуляторів росту для підщеп сливи  у комплексі зеленого живцювання

УДК 631.544.4:631.541.1:634.22

Вивчення різних стимуляторів росту для підщеп сливи (Prunus domestica L.) у комплексі зеленого живцювання / Омельченко В.В. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 267-270. - Бібліогр.: 4 назв.- укр.

На основі експериментальних даних та математичного аналізу були визначені найкращі стимулятори росту для посилення ростових процесів у період укорінення вегетативно розмножуваних підщеп сливи у комплексі зеленого живцювання.
1 табл., 1 рис.

<< Назад