Роль вітчизняного ринку в забезпеченні населення плодами

УДК 339.13.017: 634.1.076: 338.439.66

Роль вітчизняного ринку в забезпеченні населення плодами / Сало І.А. // Садівництво. – 2012. - Вип. 66.- С. 351-357. - Бібліогр.: 3 назв.- укр.

Досліджено продовольче забезпечення населення України плодами за п’ятьма критеріями: енергетична цінність добового раціону людини, економічна доступність продуктів, а також достатність споживання та продовольча незалежність кожного окремого продукту, ємність внутрішнього ринку. Проаналізовано попит, пропозицію та цінову ситуацію на вітчизняному ринку плодів.
3 табл.

<< Назад