Біостимулятори початкових етапів росту та розвитку однорічних квітниково-декоративних рослин

УДК 581.143.2.2

Біостимулятори початкових етапів росту та розвитку однорічних квітниково-декоративних рослин / Педоренко І.Ю., Чередніченко А.В., Шаламова О.І., Баланда О.В. // Садівництво. - 2012. - Вип. 66.- С. 296-303. - Бібліогр.: 12 назв.- укр.

Досліджували біологічну активність водних екстрактів зелених (Chlorella vulgaris) і синьо-зелених водоростей (Nostoc linckia), а також біошламу БГУ. Визначали вплив даних біостимуляторів на схожість, довжину і масу коренів та пагонів проростків деяких однорічних квітниково-декоративних рослин. Сила та направленість змін, викликаних екстрактами, залежали від виду водорості, яку використовували як джерело препарату. Під дією екстракту Nostoc linckia відбувалось інгібування всіх вищезазначених показників. Найбільші схожість насіння та приріст біомаси відмічено при застосуванні 1%-них екстрактів Chlorella vulgaris та біошламу. Перший із них підвищував схожість насіння Dahlia variabilis в 1,7, довжину кореня – у 2,5, вагу надземної частини – в 1,3 раза.
5 рис.

<< Назад