Вплив позакореневого підживлення дерев груші мікроелементами на лежкоздатність плодів

УДК 631.563 : 631.811 : 634.13

Вплив позакореневого підживлення дерев груші (Pirus communis L.) мікроелементами на лежкоздатність плодів / Омельченко А.М. // Садівництво. - 2012. - Вип. 66.- С. 194-199. - Бібліогр.: 4 назв.- укр.

Наведено результати вивчення впливу позакореневого підживлення дерев мікроелементами на лежкоздатність плодів груші. Встановлено позитивну дію елементів живлення на вихід товарних плодів вищого та першого сорту при довшому терміні їх зберігання та підвищенні вмісту біохімічних речовин у них внаслідок зменшення прояву мікробіологічних хвороб та фізіологічних розладів.
2 табл., 3 рис.

<< Назад