Випуск 65

Збірник «Садівництво»
Випуск 65
ЗМІСТ

Гриник І.В., Омельченко І.К., Литовченко О.М. Шляхи подолання проблем у розвитку садівництва України 

Селекція та сортознавство 

Кондратенко Т.Є. Особливості плодоношення та якість плодів сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) орловської селекції (Росія), імунних до парші (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) в умовах західного Лісостепу України  

Сотник А.И., Танкевич В.В. Культура персика (Prunus рersica (L.) Batch.) в Крыму 

Павлюк В.В., Чмих С.В., Приймачук Л.С., Фільов В.В., Павлюк Н. В. Оцінка сортименту суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) в Україні станом на 2012 рік  

Приймачук Л.С., Приймачук М.М. Оцінка сортів чорної смородини (Ribes nigrum L.) в умовах  західного Лісостепу України 

Гибало В.М., Москаленко Н.А. Можливість розширення сортименту  фундука (Corylus роntica L.) в Україні 

Плодове розсадництво 

Соболь В.А., Сухойван О.М., Майдебура В.І.  Аналіз результатів вивчення підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) в розсаднику і  саду  

Макарова Д.Г., Майдебура В.І. Формування елементів продуктивності щеплених дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) 

Гриник І.В., Матвієнко М.В., Бублик М.О. Закладання енергозберігальних екологічно безпечних садів яблуні (Malus domestica Borkh.), груші (Pirus communis L.), вишні (Cerasus vulgaris Mill.), черешні (Cerasus avium Moench.) на насіннєвих підщепах (концепція)

Чигрин Н.Ф. Клонові підщепи яблуні (Malus domestica Borkh.) в садах в умовах Донбасу

Ляпугін І.В. Агробіологічна оцінка нових клонових підщеп груші (Pirus communis L.) у маточнику на півдні України

Кінаш Г.А. Комплексне вивчення клонових підщеп для сливи  (Рrunus domestica L.), абрикоса (Рrunus armeniaca L.) та персика (Рrunus persica (L.) Batsch.) у південному Степу України 

Кіщак О.А. Шляхи підвищення продуктивності маточних насаджень вегетативно розмножуваної підщепи ВСЛ-2 

Барабаш Т.М. Вплив вставок клонових підщеп на силу росту і продуктивність дерев черешні (Cerasus avium Moench.) 

Агротехніка, захист рослин, агрохімія, зрошування 

Куян В.Г., Пелехатий В.М. Продуктивність пальметних садів яблуні (Malus domestica Borkh.)  в різні вікові періоди в північно-західній частині Лісостепу України 

Юрик Л.С. Вивчення укорінення, росту і розвитку кореневої системи кущів нових сортів чорної смородини (Ribes nigrum L.) 

Каленич Ф.С. Ефективність екологічно безпечних засобів проти парші (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) яблуні (Malus domestica Borkh.) 

Нагорна Л. В. Використання фунгіциду Сігнум проти хвороб  кісточкових культур 

Василенко В.І., Мойсейченко Н.В. Стійкість нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) до хвороб, поширених у Лісостепу України 

Дрозда В.Ф., Кочерга М.О. Закономірності функціонування та контроль чисельності комплексу членистоногих (Anthropodas) у насадженнях чорної смородини (Ribes nigrum  L.) за технологіями органічного землеробства 

Калініченко А.О. Екологічні і технологічні особливості використання лабораторної культури трихограми для захисту чорної смородини (Ribes nigrum  L.) від пильщиків (Tenthredinidae) 

Бородай О.Ю., Петренко Н.О. Вплив добрив на ріст та продуктивність насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі ММ.106  в умовах Поділля 

Волошина В.В. Мульчування – основний агротехнічний прийом підвищення якості садивного матеріалу яблуні (Malus domestica Borkh.) 

Матвієць О.М. Режим зрошення інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах низинної зони Закарпаття 

Зберігання плодів і ягід 

Шевчук Л.М. Обгрунтування товарності плодів суниці (Fragaria ananassa Duch.) 

Джуренко Н.І., Паламарчук О.П., Скрипченко Н.В., Саваскул Н.П. Дослідження біологічно активних речовин у плодах і листках представників роду Rubus   

Посухостійкість, вірусологія, екологія 

Кривошапка В.А. Діагностика функціонального стану рослин у зв’язку з їх стійкістю до посухи та високих температур 

Таранухо Ю.М., Таранухо М.П. Діагностична  оцінка сортів смородини чорної (Ribes nigrum L.) до ураження вірусом махровості 

Кривошапка В.А., Китаєв О.І., Шевель Л.О., Кондратенко В.В. Оцінка посухостійкості сортів і гібридів айстри китайської (Callisteus chinensis Neеs.)

Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.В. Метод контролю концентрації покривного білка вірусів в експлантах на різних етапах хемотерапії в культурі  in vitro 

Лагутенко О.Т., Загородня Т.О. Вплив погодно-кліматичних факторів на формування продуктивності та якість плодів аґрусу (Grossularia reclinata L.) у північній частині Лісостепу України

Механізація 

Соколов В.О., Бублик М.О., Фризюк Л.А. Дослідження особливостей конструкції агромеліоративних розпушувачів шляхом аналізу запатентованих розробок 

Привалов І.С., Петренко С.О., Соколов В.О., Ведмідь Д.М. Потокова технологія збирання плодів в інтенсивних садах, розроблена на основі результатів досліджень 

Соколов В.О., Привалов І.С., Петренко С.О. Результати дослідження утилізації зрізаних гілок плодових дерев 

З історії вітчизняного садівництва 

Гриник І.В., Омельченко І.К., Кондратенко П.В. Українське садівництво в 1945-1960 рр. 

<< Назад