Закономірності функціонування та контроль чисельності комплексу членистоногих  в насадженнях чорної смородини за технологіями органічного садівництва

УДК 682.7.72:632.937.32

Закономірності функціонування та контроль чисельності комплексу членистоногих (Arthropoda) в насадженнях чорної смородини (Ribes nigrum L.) за технологіями органічного садівництва / Дрозда В.Ф., Кочерга М.О. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.143-151. - Бібліогр.: 23 назв.- укр.

Запропоновано принципи функціонування комплексу членистоногих у насадженнях чорної смородини на основі оцінки їх життєвих стратегій. Технології контролю чисельності фітофагів у системі органічного садівництва передбачають створення агроценозів, екологічно стійких до дії стресових факторів. Це досягається шляхом стимулювання механізмів негативного зворотнього зв’язку з використанням прийомів біологічного походження.
2 табл.

<< Назад