Метод контролю  концентрації покривного білка вірусів на різних етапах хемотерапії в культурі in vitro

УДК 632.38:634.2

Метод контролю  концентрації покривного білка вірусів на різних етапах хемотерапії в культурі in vitro / Тряпіцина Н.В.,  Медведєва Т.В. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.216-222. - Бібліогр.: 9 назв.- укр.

Оцінено зміни концентрації покривного білка вірусу шарки сливи методом класичного та напівкількісного імуноферментного аналізу (ІФА). Проведено математичну апроксимацію функції падіння концентрації вірусів в експлантах під дією  саліцилової  кислоти. Проаналізовано  можливі шляхи оптимізації схеми оздоровлення експлантів сливи   сорту Ненька від вищевказаного вірусу.
2 рис.

<< Назад