Тенденції в удосконаленні технічних засобів для потокового збирання плодів в інтенсивних садах

УДК 631.373: 634.1/7

Тенденції в удосконаленні технічних засобів для потокового збирання плодів в інтенсивних садах / Привалов І.С.,  Петренко С.О., Соколов В.О., Ведмідь Д.М. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.235-240. - Бібліогр.: 4 назв.- укр.

Подано короткий аналіз технології потокового збирання плодів. Представлено загальний вигляд розроблених збиральних агрегатів, їх технічну характеристику та результати випробувань.
1 табл., 3 рис.

<< Назад