Дослідження особливостей конструкції агромеліоративних розпушувачів шляхом аналізу запатентованих розробок 

УДК 634.1/.7: 631.319

Дослідження особливостей конструкції агромеліоративних розпушувачів шляхом аналізу запатентованих розробок  / Соколов В.О., Бублик М. О., Фризюк Л. А. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.229-234. - Бібліогр.: 12 назв.- укр.

Проаналізовано конструктивні особливості та принцип дії пристроїв для глибокого розпушення ґрунту. Аналіз проведено на основі вивчення патентної документації різних країн.
4 рис.

<< Назад