Вплив погодно-кліматичних факторів на формування продуктивності агрусу у північній частині Лісостепу України

УДК 58.056: 634.725(292.485)(477)(043)

Вплив погодно-кліматичних факторів на формування продуктивності агрусу (Grossularia reclinata L.) у північній частині Лісостепу України / Лагутенко О.Т., Загородня Т.О. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.223-228. - Бібліогр.: 11 назв.- укр.

Подано результати порівняльного аналізу впливу грунтово-кліматичних умов північної частини Лісостепу України на сортові відмінності між рослинами аґрусу. Встановлено кореляційні зв’язки між погодно-кліматичними факторами та показником середньої маси ягід. Обчислено регресійні рівняння, що кількісно виражають указані зв’язки.
2 табл., 3 рис.

<< Назад