Діагностика функціонального стану рослин у зв’язку з їх стійкістю до посухи та високих температур

УДК 581.132:58.035.7:632.112:634.23

Діагностика функціонального стану рослин у зв’язку з їх стійкістю до посухи та високих температур / Кривошапка В.А. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.196-203. - Бібліогр.: 25 назв.- укр.

Наведено результати визначення функціонального стану рослин за різних абіотичних факторів. Описано новий метод оцінки їх стійкості до посухи та жари за показниками фото- і термоіндукції флуоресценції хлорофілу листків.
1 табл.

<< Назад