Можливості розширення сортименту фундука в Україні

УДК 634.5.54

Можливості розширення сортименту фундука (Corylus avellana L.) в Україні / Гибало В.М., Москаленко Н.А. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.48-55. - Бібліогр.: 7 назв.- укр.

Стаття присвячена питанням повнішого введення фундука в культуру в Україні. Подано результати вивчення врожайності, якості плодів та морозостійкості – факторів, які значною мірою впливають на поширення сортів цієї породи.
4 табл.

<< Назад