Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші  в маточнику на півдні України

УДК 631.541.11:634.13

Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші (Pirus communis L.)  в маточнику на півдні України / Ляпугін І.В. // Садівництво. – 2012. - Вип. 65.- С.78-83. - Бібліогр.: 4 назв.- укр.

Одним із шляхів підвищення ефективності насаджень груші є впровадження у виробництво слаборослих підщеп, добре пристосованих до умов зони вирощування. На Кримській дослідній станції  ІС НААН одержано нові слаборослі клонові підщепи, адаптовані в умовах півдня України та придатні для закладання інтенсивних садів. Наводиться характеристика цих підщеп.
2 рис.

<< Назад