Випуск 68

Збірник «Садівництво»
Випуск 68

ЗМІСТ

Гриник І.В., Бублик М. О., Барабаш Л.О. Актуальні проблеми розвитку галузі садівництва в Україні

Сотник О. І., Бабіна Р. Д., Горб Н. Н.  Кримська дослідна станція садівництва – шлях до сторіччя

Бабина Р. Д., Литченко Н. А., Гриценко Л. А., Хоружий П. Г. Итоги многолетних селекционных исследований семечковых культур в Крыму

Танкевич В. В., Сотник О. І. Основні аспекти становлення та розвитку кримського розсадництва

Бабінцева Н. О. Високопродуктивні  насадження  яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) на Кримському півострові 

Арифова З. И.  Селекция и сортоизучение земляники (Fragaria ananassa Duch.) в Крыму

Горб Н. Н., Унтілова А. Є.  Результати багаторічного вивчення питань зберігання та переробки плодів  на  Кримській  ДСС

Кондратенко Т. Є.  Адаптивність, особливості плодоношення та якість плодів сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) чеської селекції

Шкіндер-Барміна А. М. Адаптивний потенціал сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) і дюків у південному Степу України

Красуля Т. І. Пристосовуваність сортів яблуні (Malus domestica Mill.) до умов південного Степу України

Долгова С. В. Потенціал адаптивності черешні (Cerasus avium Moench.) у південному Степу України

Шевчук Л. М. Обґрунтування придатності регіонів України для вирощування плодів ягідних культур цільового використання

Кондратенко П. В., Шевчук Л. М., Барабаш Л. О. Ягідництво України – стан і перспективи розвитку

Селекція та сортовивчення

Кондратенко Т. Є., Гончарук Ю. Д. Нові ранні сорти яблуні (Malus domestica Borkh.)

Дроник Н. І., Микичук О. І. Перспективні сорти груші (Pirus communis L.) для інтенсивних садів Придністров’я

Мельничук О. А. Оцінка інтродукованих сортів яблуні та груші, вирощуваних за інтенсивними технологіями в низинній підзоні Закарпаття

Клочко Н. М. Сорти персика (Persica vulgaris Mill.), перспективні для південного Степу України

Павлюк В. В., Чмух А. І., Чмих С. В., Купліченко А. А., Розсоха Є. В., Приймачук Л. С., Ковальчук Н. С., Васюта В. М. Оцінка українських і зарубіжних сортів суниці (Fragaria ananassa Duch.) садової в Україні за 2011-2013 роки

Павленкова Г. А. Эколого-биологические особенности и декоративные  качества видов сирени (Syringa L.) в дендрарии ВНИИСПК

Бабінцева Н. О., Лисанюк В. Г. Ріст і продуктивність дерев груші (Pirus communis L.) в різних типах насаджень на слаборослій підщепі

Омельченко В. В. Особливості росту саджанців сливи (Prunus sp.) у розсаднику на слаборослих підщепах

Сотник A. И., Танкевич В. В. Развитие корневой системы деревьев персика (Persica vulgaris Mill.) на клоновых подвоях   

Плодове розсадництво, агротехніка

Расторгуєв О. Б., Васюта В. М. Порівняльна оцінка продуктивності інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від віку та якості садивного матеріалу

Джафарова В. Е. Клональное микроразмножение яблони (Malus domestica Borkh.) с геном Vf и возможности индуцирования  полиплоидных меристем в условиях  in vitro

Волошина В. В. Особливості росту саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у другому полі розсадника залежно від мульчувальних матеріалів

Шарко Л. В. Гілкування однорічних саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.)  у природних умовах

Юрик Л. С.  Дорощування  вкорінених стеблових живців нових сортів аґрусу (Grossularia reclinata)

Расторгуєв О. Б. Продуктивність інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) з малооб’ємними формами крон на півдні України в різні вікові періоди

Кінаш Г. А. Вплив агротехнічних прийомів і фітогормональних препаратів на кроноутворення в однорічних саджанців сливи (Prunus domestica L.) у південному Степу України

Расторгуєв О. Б., Барабаш Т. М. Вплив нормування навантаження дерев яблуні (Malus domestica Borkh.)  плодами на формування та якість урожаю

Захист рослин, агрохімія, зрошування, зберігання плодів і ягід

Болдыжева Л. Д. Проявление парши яблони (Venturia inaequalis Wint) на гибридных сеянцах, полученных с участием доноров иммунитета

Приходько Ю. Н., Живаева Т. С., Морозова О. Н., Шнейдер Ю.А., Васюта С.А. Вирус шарки сливы (plum pox virus) на вишне (Cerasus vulgaris Mill.): распространенность, диагностика, штаммы

Дрозда В. Ф., Кочерга М. О. Мікробіологічний ентомопатогенний грибний препарат аегерин – отримання та використання при захисті ягідників

Хоменко І. І., Слонь А. С. Захист чорної смородини (Ribes nigrum L.) від шкідників і хвороб у зоні Лісостепу України

Клименко О.Е.  Минеральное  питание деревьев яблони (Malus domestica Borkh.) на различных подвоях в условиях ощелачивания почвы

Козлова Л. В. Ефективність вирощування сорту яблуні (Malus domestica Borkh.) Ренет Симиренка при мікрозрошенні у південному Степу України

Мельничук О. А., Чома Ж. Й. Біохімічний склад плодів яблуні (Malus domestica (L.) Borkh.) і груші (Pirus communis L.) в умовах Закарпаття

Мікробіологія, фізіологія, зимо- та посухостійкість, вірусологія, економіка

Патика Т. І. Концептуальні основи мікробіометоду з використанням ентомопатогенних мікроорганізмів

Одинцова В. А. Обґрунтування терміну проведення випарного охолодження бруньок дерев кісточкових культур при захисті від весняних заморозків

Дунаєва Л. І. Реакція сортів абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) на температурний режим зимово-весняного періоду у південному Степу України

Василенко В. І. Визначення водно-фізичних параметрів листя дерев вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у зв’язку з посухостійкістю її сортів

Кривошапка  В. А., Ярещенко О. М. Оцінка посухостійкості сортів і гібридних форм чорної смородини (Ribes nigrum L.) в Лісостепу України

Таранухо М. П., Таранухо Ю. М. Поширеність  вірусних хвороб смородини чорної (Ribes nigrum L.) в Лісостепу України

Сало І. А.  Огляд ринку плодів у світі

Пример служения науке

Профессор Геннадий Ефремович Заиков. Шестьдесят лет научной деятельности

<< Назад