Концептуальні основи мікробіометоду з використанням ентомопатогенних мікроорганізмів

УДК 632.937

Концептуальні основи мікробіометоду з використанням ентомопатогенних мікроорганізмів / Патика Т. І. // Садівництво. – 2014.- Вип. 68.- С. 314-322.- Бібліогр.: 15 назв. – укр.

Представлено концептуальні основи мікробіометоду та основні групи ентомопатогенних мікроорганізмів з різним рівнем контагіозності. Дано наукове обґрунтування пріоритетних фундаментальних досліджень мікроорганізмів-симбіонтів комах, особливостей взаємовідносин «патоген-хазяїн» та методологічних підходів до розробки засобів контролю чисельності фітофагів за участю різних препаративних форм.

<< Назад