Адаптивний потенціал сортів вишні і дюків у південному Степу України

УДК 634.23:631.526.32:57.017.3 (477.7)

Адаптивний потенціал сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) і дюків у південному Степу України / Шкіндер-Барміна А. М. // Садівництво. – 2014.- Вип. 68.- С. 80-84.- Бібліогр.: 5 назв. – укр.

Наведено результати вивчення господарсько цінних ознак 40 сортів вишні і дюків за період з 2004 по 2011 рр. у південному Степу України. Проаналізовано питому вагу двох факторів (сортові особливості та умови зовнішнього середовища) у формуванні адаптивного потенціалу сортів досліджуваної культури. Встановлено, що найбільшою мірою від генетичних особливостей залежало формування середньої маси плодів, найменшою – стійкість генеративних утворень до підмерзання під час пізньовесняних заморозків.
1 табл.

<< Назад