Пристосовуваність сортів яблуні до умов південного Степу України

УДК 634.11:631.526.32:57.017.3(477.7)

Пристосовуваність сортів яблуні (Malus domestica Mill.) до умов південного Степу України / Красуля Т. І. // Садівництво. – 2014.- Вип. 68.- С. 85-90.- Бібліогр.: 10 назв. – укр.

Представлено результати вивчення реакції сортів яблуні на дію несприятливих біотичних та абіотичних факторів. Виявлено сорти з високими показниками врожайності,стійкості до низької зимової та весняної температур, грибних хвороб. За комплексом ознак адаптивності виділено Голден Резистент, Кальвіль донецький, Молдавскоє красноє, Пам'ятне, Приму, Кальвіль душистий, Малахіт, Ренет Симиренка, Ренет ювілейний, Світанок.
1 табл.

<< Назад