Порівняльна оцінка продуктивності інтенсивних насаджень яблуні  залежно від віку та якості садивного матеріалу

УДК 634.11:631.559/631.583[631.532.2.011

Порівняльна оцінка продуктивності інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від віку та якості садивного матеріалу / Расторгуєв О. Б., Васюта В. М. // Садівництво. – 2014.- Вип. 68.- С. 183-190.- Бібліогр.: 19 назв. – укр.

Представлено результати порівняльної оцінки впливу віку та якості садивного матеріалу на основні ростові показники дерев двох сортів яблуні, строки їх вступу у товарне плодоношення та продуктивність насаджень в умовах півдня України
1 табл.

<< Назад