Ефективність вирощування сорту яблуні Ренет Симиренка при мікрозрошенні у південному Степу України

УДК 633.1:[631.67+634.11](477.7)

Ефективність вирощування сорту яблуні (Malus Domestica Borkh.) Ренет Симиренка при мікрозрошенні у південному Степу України / Козлова Л. В. // Садівництво. – 2014.- Вип. 68.- С. 298-303.- Бібліогр.: 9 назв. – укр.

Висвітлено результати вивчення впливу зрошення на ріст і плодоношення інтенсивних насаджень яблуні сорту Ренет Симиренка при застосуванні ресурсоощадних способів поливу. Наведено параметри режимів зрошення дерев яблуні, а також показано його ефективність залежно від способу поливу.
Табл.4.

<< Назад