Випуск 67

Збірник «Садівництво»
Випуск 67
ЗМІСТ

Гриник І.В., Бублик М.О., Удовиченко В.М., Фризюк Л.А. Наукові засади виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових і ягідних культур

Адамень Ф.Ф., Плугатарь Ю.В., Сташкина А.Ф. Современное состояние и перспективы развития плодоводства в Крыму  

Селекція та сортовивчення 

Микичук О.І., Бублик М.О. Посухостійкість і врожайність сортів груші (Рirus communis L.) в умовах Прикарпаття і Наддністрянщини

Кондратенко Т.Є., Гаврук Т.Д. Кращі сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) мліївської селекції

Потанін Д.В., Каширіна Д.А. Вивчення адаптивності нових зимових сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в умовах передгірного Криму

Васильева М.Н. Хозяйственная ценность диплоидных сортов сливы коллекции РУП «Институт плодоводства»

Яхимович О.В., Яхимович Л.Б. Виробнича перевірка кращих вітчизняних та інтродукованих сортів малини (Rubus L.) у східному Лісостепу України

Майдебура В.І., Гриник І.В., Мойсейченко Н.В., Соболь В.А., Макарова Д.Г., Кіщак О.А., Бабіна Р.Д. Ріст і плодоношення яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах в умовах Присивашшя

Дядченко Д.О. Дослідження вегетативних підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в саду

Бабіна Р.Д., Хоружий П.Г., Ляпугін І.В. Урожайність та якість плодів груші (Рirus communis L.) на клонових і насіннєвих підщепах айви  (Cydonia sp.)

Ляпугін І.В. Оцінка сорто-підщепних комбінувань груші (Рirus communis L.) в саду в умовах передгірного Криму 

Плодове розсадництво 

Майдебура В.І., Гриник І.В., Книга М.М., Мойсейченко Н.В., Соболь В.А., Макарова Д.Г., Кіщак О.А., Бабіна Р.Д. Вирощування кореневласних саджанців кісточкових плодових культур

Ерёмин Г.В., Ерёмин В.Г., Васюта С.А. Кубань 86 – перспективный клоновый подвой для косточковых культур

Кондратенко П.В. Актуальні проблеми виробництва здорового садивного матеріалу суниці (Fragaria ananassa Duch.)

Кучер Л.І., Кучер Р.А. Параметри кореневої системи сіянців слаборослих гібридних форм груші (Рirus communis L.) в залежності від строків висіву насіння

Кременчук Р.І. Вплив освітленості на продуктивність сорто-підщепних комбінувань черешні (Cerasus avium Moench.)

Гибало В. М., Тихий Т. І.  Вплив строків заготівлі,  метамерності і рістрегулюючих речовин на вкорінюваність і розвиток зелених живців актинідії (Actinidiа sp.) 

Технології вирощування плодоягідних насаджень 

Бабінцева Н.О. Характер росту і плодоношення дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) у Криму в залежності від строків проведення обрізування

Турбин П.А. Влияние высоты окулировки и глубины посадки на рост и плодоношение деревьев черешни (Cerasus avium Moench.)

Ріпамельник В.П., Бородай О.Ю. Ураження нових сортів і гібридних форм яблуні (Malus domestica Borkh.) борошнистою росою та паршею в залежності від погодних та агротехнічних умов вирощування

Насталенко І.П. Польова оцінка стійкості сортів груші (Рirus communis L.)  проти основних хвороб і шкідників в умовах Поділля

Странишевская Е.П., Шадура Н.И. Эффективность действия инсектицида Спинтор  240 SC, против вишневой мухи (Rhagoletis cerasi L.) на черешне (Cerasus avium Moench.) и вишне (Cerasus vulgaris Mill.)

Русін О.О. Оцінка токсичності дії фунгіцидів проти збудника білої плямистості суниці (Fragaria ananassa Duch.) 

Кава Л.П. Боротьба з суничним прозорим кліщем

Гречковський Д.І., Рудник-Іващенко О.І. Вплив доз і способів внесення добрив на ефективність вирощування плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах сірого лісового ґрунту

Майдебура В.І., Гриник І.В., Мойсейченко Н.В., Соболь В.А., Макарова Д.Г., Кіщак О.А., Бабіна Р.Д. Придатність основних ґрунтів північностепового Криму для вирощування плодових культур

Мікробіологія, вірусологія, механізація, економіка 

Патика Т.І., Патика М.В., Китаєв О.І., Гончарук Ю.Д.  Оптимізація технологій створення та застосування мікробіологічних препаратів фітозахисної дії на основі бактерій Bacillus thuringiensis

Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.В., Ярещенко О.М., Удовиченко К.М., Лушпіган О.П., Супрун К.І. Віруси-домінанти в насадженнях ягідних культур

Тимошок І.В., Барабаш Л.О., Фризюк Л.А. Механізація закладання інтенсивних насаджень плодових культур

Сало І.А. Ефективність виробництва плодів садівницькими підприємствами України різних типів 

Сотник А.И. Влияние сорто-подвойных сочетаний на качество плодов персика (Persica vulgaris Mill.)

Танкевич В.В. Оценка качества плодов перспективных сорто-подвойных сочетаний яблони (Malus domestica Borkh.) в Крыму 

З історії вітчизняного садівництва 

Лазоренко Ю.І. Незабутні Симиренки 

<< Назад