Вплив доз і способів внесення добрив на ефективність вирощування плодів яблуні  в умовах сірого лісового ґрунту

УДК 631.8:631.96:634.11:631.445.9

Вплив доз і способів внесення добрив на ефективність вирощування плодів яблуні (Malus domestiсa Borkн.) в умовах сірого лісового ґрунту / Гречковський Д. І., Рудник-Іващенко О.І. // Садівництво. – 2013. – Вип. 67. - С. 173-178. - Бібліогр.: 6 назв.- укр.

Викладено основні результати досліджень по застосуванню кореневого та позакореневого способів удобрення дерев яблуні на сірому лісовому ґрунті. Показано ефективність використання різних доз і прийомів внесення добрив і реакцію сортів на них.
1 табл., 3 іл.

<< Назад