Характер росту і плодоношення дерев яблуні у Криму в залежності від строків проведення обрізування

УДК 634.11: 631.542

Характер росту і плодоношення дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) у Криму в залежності від строків проведення обрізування / Бабінцева Н.О. // Садівництво. – 2013. – Вип. 67. - С. 133-139. - Бібліогр.: 7 назв.- укр.

Подано результати багаторічних досліджень з проведення обрізування в насадженнях яблуні на слаборослій підщепі М.9 в різні строки. Встановлено, що додаткове прищипування пагонів сприяє збільшенню кількості генеративних утворень у кроні, підвищенню врожайності і якості плодів.
1 іл.

<< Назад