випуск 77

                   

                           

ЗМІСТ

Москалець Т.З., Москалець В.В., Гриник І.В., Шевчук Л.М., Барат Ю.М., Тихий Т.І., Францішко В.С. Результати оцінювання нових генотипів калини звичайної (Viburnum opulus L.) за морфологічними ознаками та біохімічними показниками плодів у селекції на продуктивність і якість     5-21

Ходаківська Ю.Б. Перспективні сорти груші (Pirus communis L.) Інституту садівництва НААН України       22-27

Кривошапка В.А., Кузьмінець О.М., Загоруйко О.С. Адаптивність зарубіжних сортів абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) до дії низьких температур в умовах Київської області       28-35

Макарова Д.Г., Василенко В.І., Мойсейченко Н.В., Ігнатенко О.О. Функціональна активність пігментного комплексу інтродукованих сортів абрикоса (Prunus armeniaca L.) в Київській області       36-40

Кривошапка В.А., Телепенько Ю.Ю., Китаєв О.І., Груша В.В., Москалець В.В. Оцінка морозо- та зимостійкості сортів і гібридних форм обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) в умовах північної частини Лісостепу України     41-48

Шевель Л.О., Трохимчук А.І. Результати визначення стійкості до фузаріозного в’янення сортів робочої колекції калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees)     49-56

Рудник-Іващенко О.І., Цандур М.М. Сезонний ритм розвитку рослин актинідії (Actinidia arguta) в умовах Північного Степу Причорномор’я     57-63

Москалець В.В., Москалець Т.З., Гриник І.В., Шевчук Л.М., Гапоненко М.Б. Горобина домашня (Sorbus domestica L.): біоекологічні особливості нових форм і біохімічні показники плодів для перспективних напрямів у селекції на адаптивність і якість      63-87

Кіщак О.А., Кіщак Ю.П. Сучасні тенденції в доборі підщеп для промислового вирощування черешні (Cerasus avium L.)      88-99

Яремко Н.О., Медведєва Т.В., Удовиченко К.М., Натальчук Т.А., Запольський Я.С. Мікроклональне розмноження брусниці (Vaccinium vitis-idaea L.)      100-107

Шевель Л.О., Рудник-Іващенко О.І. Режим зберігання насіннєвого матеріалу калістефуса китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees.)      107-111

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Ресурсозберігаючі елементи технології краплинного зрошення інтенсивних насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) в умовах Південного Степу України       111-119

Градченко С.І. Ефективність застосування біологічних засобів проти хвороб на яблуні (Malus domestica Borkh.)      120-126

Бублик М.О, Фризюк Л.А., Чорна Г.А., Барабаш Л.О. Аналіз світових тенденцій у наукових розробках із захисту плодових насаджень від заморозків      126-132

Мамченко Г.С., Єжов В.М. Перспективи культивування рослин роду рододендрон (Rhododendron L.) в умовах північної частини Лівобережного Лісостепу України      132-137

Єгорова Т.М., Бублик М.О.  Зональні ландшафтно-геохімічні особливості територій плодових насаджень України   138-145 

Литовченко О.М., Гриник І.В., Москалець Т.З., Москалець В.В., Кузнецов А.В., Клименко С.В., Вовкогон А.Г. Науково-методичні та практичні інновації Інституту садівництва НААН України у виготовленні продуктів здорового харчування з плодів калини, ожини, кизилу, терну     146-162

Вінцковська Ю.Ю., Гриник Р.І. Споживчі та біологічно активні показники якості сублімованих плодів і ягід     162-171

Леус В.В. Післязбиральна обробка яблук препаратом Smart Fresh Protabs та її вплив на щільність та етилен-активність     171-178 

Дубровський В.І., Швед М.В. Вплив екстремальних погодних умов вегетаційного періоду на ріст і розвиток горіха чорного (Juglans nigra L.)  у зоні Полісся      178-184

Костенко В.М., Гриник Р.І. Ефективність державної фінансової підтримки галузі садівництва України та напрями її вдосконалення      185-195