Управління режимом зрошення в інтенсивних садах яблуні на півдні України

УДК 634.1:631.675+681.5(477.7)

Управління режимом зрошення в інтенсивних садах яблуні (Malus domestica Borkh.) на півдні України / Козлова Л.В., Малюк Т.В. // Садівництво. – 2018. – Вип. 73. – С. 116-122. Бібліогр.: 9 назв. – укр.

Обґрунтовано режим мікрозрошення інтенсивних насаджень яблуні на чорноземах південних. Для визначення поливного режиму запропоновано використання показників «розрахункова випаровуваність» (Е0) та «кількість опадів» (О), оскільки призначення поливів при 90 % балансу між ними протягом вегетаційного періоду сприяє підтриманню вмісту вологи в ґрунті на рівні 80 % НВ та забезпечує оптимальне співвідношення між ростовими процесами та врожайністю.

Ключові слова: яблуня, водоспоживання, водний режим ґрунту, режим зрошення, системи мікрозрошення, автоматизація.

3 табл.

<< Назад