Тривалість зберігання і ступінь ураження плодів яблуні хворобами в умовах звичайного охолоджуваного плодосховища

УДК 634.10:631.563

Тривалість зберігання і ступінь ураження плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) хворобами в умовах звичайного   охолоджуваного плодосховища / Шевчук  Л.М., Бабенко С.М. // Садівництво. – 2018. – Вип. 73. – С. 123-131. Бібліогр.: 6 назв. – укр.

Досліджено тривалість зберігання і ступінь ураження плодів зимових сортів яблуні у звичайному охолоджуваному плодосховищі. Між ними  найвищим потенціалом лежкості характеризувались Аскольда, Глостер, Тодес, Радогость, Лігол і Мелроуз, а найнижчим – Скіфське золото, Кінг Джонаголд. Серед вивчених сортів  найменше уражуються фізіологічними розладами  Скіфське золото, Тодес, Глостер, Лігол, Аскольда.

Ключові слова: плоди яблуні, їх зберігання та лежкість, звичайна охолоджена атмосфера, фізіологічні розлади, мікробіологічні хвороби.


<< Назад