Порівняльна оцінка економічної ефективності вирощування насаджень черешні різних конструкцій у Південному Степу України

УДК 634.1.076:634.23(477)

Порівняльна оцінка економічної ефективності вирощування насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) різних конструкцій у Південному Степу України / Бондаренко П.Г. // Садівництво. – 2018. – Вип. 73. – С. 193-199. Бібліогр.: 13 назв. – укр.

Представлено результати вивчення впливу конструкцій насаджень черешні (сорт Крупноплідна) на якість плодів та економічну ефективність технології вирощування. Використання  інтеркалярів ВСЛ-2 та Гізела 5 забезпечило середні врожайність, масу та діаметр плодів відповідно на 34, 10 і 4 % вище, ніж у контролі (підщепа ВСЛ-2). Внаслідок цього в садах дослідного сорту (антипка/Гізела 5,5х3 м та антипка/ВСЛ-2,5х4 м чистий прибуток з 1 га був відповідно у 2,0 та 1,8 раза вище порівняно до  контрольного варіанту, а рівень рентабельності становив 133,4 і 128,2 %.

Ключові слова: черешня, конструкція насаджень, інтеркаляри, калібрування, урожайність, якість плодів, економічна ефективність технології, чистий прибуток.

2 табл., 2 іл.

<< Назад