Оцінка агробіологічних показників рослин абрикоса в інтенсивних насадженнях у південному Степу України

УДК 634.21:631.524.82:631.527.6.001

Оцінка агробіологічних показників рослин абрикоса (Armeniaсa vulgaris Lam.) в інтенсивних насадженнях у південному Степу України / Кінаш Г.А. // Садівництво. – 2018. – Вип. 73. – С. 97-106. Бібліогр.: 11 назв. – укр.

Досліджено вплив різних схем садіння на силу росту, біологічну продуктивність, площу листової поверхні, параметри крони та освоєння площі живлення п’ятирічними деревами абрикоса сортів Кумір і Тащенакський на  клонових підщепах Дружба, Весняне полум’я та ВВА-1. Встановлено, що за сильного ущільнення зростали плодова і  листова поверхня та рівень освоєння площі живлення. Найвищі агробіологічні показники відмічено при використанні  підщепи Дружба, найнижчі – на ВВА-1.

Ключові слова: абрикос, сорт, клонова підщепа, площа живлення, сила росту, об’єм, площа проекції, листова поверхня, урожай.

2 табл., 4 іл. 

<< Назад