Еволюція технології  вирощування яблуні

УДК 634.11:631.153.7

Еволюція технології вирощування яблуні (Malus domestica Borkh.) / Кондратенко П.В., Кондратенко Т.Є. // Садівництво. – 2018. – Вип. 73. – С. 66-74. Бібліогр.: 12 назв. – укр.

Наведено регіони, де введено в культуру дикі види яблуні та організовано промислове вирощування її плодів. Розглянуто роль насіннєвих і вегетативно розмножуваних підщеп у вирощуванні садів цієї культури. Відмічено позитивні та негативні сторони високоінтенсивних технологій. Наголошено на необхідності пошуку безпечних  систем виробництва садівничої продукції. Обгрунтовано доцільність впровадження органічного садівництва. Підкреслено суть майбутніх технологій вирощування, котра полягає  у свідомому співробітництві людини з природою.

Ключові слова: яблуня, підщепи, технології, інтенсивні насадження, пальметні та пермакультурні сади, органічна система виробництва, колоноподібні сорти.

1 табл.

<< Назад