Контроль фітопатогенних організмів в агроценозах з використанням бактерій роду Bacillus

УДК 632.937

Контроль фітопатогенних організмів в агроценозах з використанням бактерій роду Bacillus / Патика Т.І., Крючкова Л.О., Патика М.В. // Садівництво. – 2018. – Вип. 73. – С. 142-148. Бібліогр.: 9 назв. – укр.

Розглянуто питання біоконтролю фітопатогенів за участю бактерій B. subtilis і B. pumilus, які здатні ініціювати природні механізми, впливати на склад ризосферних мікробних угруповань. Встановлено антагоністичну активність штамів B/1, B/16 по відношенню до збудників різних форм фузаріозу, плямистостей, кореневих гнилей з індексом пригнічення мікроміцетів від 31 до 61% і різними механізмами дії.

Ключові слова: бактерії роду Bacillus, фітопатогени, антагонізм, інфекційний фон.

2 табл., 1 іл.

<< Назад